Thông Báo

Chương trình tuyển dụng toàn cầu tập đoàn Lotte kỳ 1 năm 2017

Đăng ngày: 30/05/2017

 
Tập đoàn Lotte hiện nay đang khởi động Chương trình tuyển dụng toàn cầu (Lotte Global Recruitment Vietnam), sẽ bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 năm 2017. Chương trình tuyển dụng hướng đến sinh viên sắp tốt nghiệp tại Hà Nội, đặc biệt là các trường Lotte trao học bổng. Trong kỳ 1 năm 2017:

 Tại Hà Nội, công ty Lotte Department Store phụ trách tuyển dụng
- Tại Hồ Chí Minh, công ty Lotteria và Lotte Mart phụ trách tuyển dụng
- Tại Đà Nẵng, công ty Lotte Duty Free phụ trách tuyển dụng
Thông tin chi tiết

Nguồn: ĐHQGHN