Phòng Công nghệ Enzyme và Protein
 
  • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Huỳnh Minh Quyên
  • Điện thoại:         024 37547694 
  • Fax:                    04 37547407     
  • Email:                 quyennhm@vnu.edu.vn
 
Phòng Công nghệ Enzyme và Protein được thành lập bởi GS. TS Phạm Thị Trân Châu vào năm 1986 tại Trung tâm Vi sinh ứng dụng.

Sau gần 30 năm hoạt động, phòng là nhóm nghiên cứu mạnh của IMBT trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng enzyme và các chất kìm hãm enzyme.

Chức năng, nhiệm vụ:
- Sàng lọc và tuyển chọn các enzyme từ VSV
- Nghiên cứu đặc tính sinh lý và sinh hoá của enzyme
- Nghiên cứu enzyme và protein tái tổ hợp.

Các lĩnh vực nghiên cứu:
-  Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm enzyme và chất kìm hãm enzyme.
- Tinh sạch và nghiên cứu các đặc điểm của enzyme
- Phân tích cấu trúc và trình tự của các peptide
- Nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học phân tử và các enzyme tái tổ hợp
- Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học (các chất kháng khuẩn, kháng virus, chống tế bào ung thư…)