Phòng Công nghệ nấm và các chất có hoạt tính sinh học
 
  • Phụ trách phòng:    GS. TSKH. Trịnh Tam Kiệt
  • Điện thoại:                024 37547748 
  • Fax:                           04 37547407
  • Email:                        kiettt@vnu.edu.vn
 
Phòng Công nghệ nấm và các chất có hoạt tính sinh học (tiền thân là Trung tâm nghiên cứu Nấm ăn - Đại học Tổng hợp, Hà Nội, thành lập năm 1984) được sát nhập vào Trung tâm Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1996,nay là Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học.

Chức năng, nhiệm vụ:
- Nghiên cứu đa dạng Nấm trong những vùng sinh thái khác nhau (chủ yếu là rừng tự nhiên và rừng thứ sinh, savan trên núi và những thảm thực vật nuôi trồng bao gồm: cây lương thực ngắn ngày, cây công nghiệp và rừng trồng lại.
- Phân lập, tuyển chọn thuần khiết và lưu giữ các chủng Nấm lớn, đặc biệt là các chủng phục vụ cho công nghiệp dược và công nghiệp thực phẩm.
- Nghiên cứu sinh lý phát triển của nấm lớn bao gồm: sự mọc, sự hình thành quả thể và sự vận chuyển vật chất trong hệ thống sợi và quả thể Nấm trên môi trường thạch và giá thể.
- Nghiên cứu, đánh giá các chất có hoạt tính sinh học của các loài Nấm lớn như: polysacharide, peptide, triterpen, flavonoid, ...; đánh giá khả năng tăng cường đáp ứng miễn dịch, chống ung thư, chống viêm gan, tiết niệu, tim mạch...; nghiên cứu những quá trình chuyên biệt ở tế bào ung thư của người dưới tác dụng của các chất có hoạt tính sinh học đã được chiết xuất. Tham gia đào tạo đại học, sau đại học về Nấm.
- Tham gia các hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế về Nấm.

Các lĩnh vực nghiên cứu:
- Nghiên cứu đa dạng nấm lớn.
- Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật sàng lọc các chất có hoạt tính sinh học.
- Sàng lọc các chất có hoạt tính sinh học từ các đối tượng VSV khác nhau.