Phụ trách phòng:  TS. Nguyễn Kim Nữ Thảo
Điện thoại:          024 37547407   
Fax:                    
024 37547407
Email:                  thaonkn@vnu.edu.vn     
Website:             
http://vtcc.imbt.vnu.edu.vn/
 
• Thành lập (1996) - Bảo tàng Giống chuẩn Vi sinh vật Việt Nam (Vietnam Type Culture Collection, VTCC) là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng, đánh giá và phát triển nguồn gen VSV tại các vùng đặc hữu của Việt Nam.

• Từ các đề tài, hơp tác trong nước và quốc tế , tính đến 2015 VTCC lưu giữ được hơn 9.000 chủng vi sinh vật có giá trị, khả năng ứng dụng cao. Trong đó, gần 3000 chủng đã được đã được nghiên cứu và công bố trên catalogue điện tử theo các tiêu chuẩn hướng dẫn từ CABRI (Common Access to Biological Resources and Information).

• Là thành viên tích cực của Liên hiệp Bảo tàng Giống Vi sinh vật Quốc tế (WFCC) và Trung tâm Dữ liệu nguồn gen Vi sinh vật Thế giới (WDCM). Hiện VTCC có 2082 nguồn gen đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và đã đăng ký thành công vào cơ sở dữ liệu của WDCM (http://gcm.wfcc. info).

• Là đơn vị chuyên cung cấp chủng giống vi sinh vật cho các đơn vị nghiên cứu khoa học, các trường Đại học, các nhà máy sản xuất… Ngoài ra VTCC còn là nơi lưu giữ nhiều nguồn gen quý từ nhiều đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước.

• Với mục tiêu quản lý nguồn gen vi sinh vật cho nghiên cứu công nghệ sinh học, khai thác, phát triển bền vững và hợp tác theo thông lệ công ước quốc tế về đa dạng sinh học và chia xẻ lợi ích. VTCC nghiên cứu chiến lược, thành lập mạng lưới các bộ sưu tập VSV và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nguồn gen quốc gia đồng thời từng bước tham gia mạng lưới quốc tế.