Chương trình đào tạo tiến sĩ

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI LUẬN VĂN, LUẬN ÁN VÀ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN

Đăng ngày: 16/02/2016

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI LUẬN VĂN, LUẬN ÁN VÀ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN, NCS CÓ THỂ TIẾP NHẬN
 
Số TT Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh Họ tên, học vị, học hàm người người có thể hướng dẫn học viên
cao học, NCS
Số lượng học viên cao học, NCS có thể tiếp nhận
1 Nghiên cứu đa dạng và tiềm năng ứng dụng của vi sinh vật. PGS.TS.Dương Văn Hợp
TS. Đào Thị Lương
TS. Trịnh Thành Trung
TS. Hoàng Văn Vinh
TS. Lê Thị Hoàng Yến
5 NCS/
khóa học
2 Nghiên cứu các hoạt chất sinh học từ Vi sinh vật và khả năng ứng dụng.
3 Vi sinh vật tham gia các chu trình chuyển hóa vật chất trong tự nhiên, hệ vi sinh kỵ khí, ứng dụng vi sinh trong xử lý ô nhiễm môi trường. TS. Đinh Thúy Hằng 1 -2 NCS/
khóa học
4 Tìm kiếm chất có hoạt tính sinh học mới từ xạ khuẩn. TS. Nguyễn Kim Nữ Thảo
TS. Nguyễn Hồng Minh
2 NCS/
khóa học
 
5 Nghiên cứu cơ chế hình thành biofilm và những ứng dụng trong y học, nông nghiệp.
6 Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm enzyme và chất kìm hãm enzyme;
Tinh sạch và nghiên cứu các đặc điểm của enzyme.
TS. Nguyễn Huỳnh Minh Quyên
TS. Nguyễn Quỳnh Uyển
1-2 NCS/
khóa học
7 Nghiên cứu đa dạng tảo tại các vùng sinh thái đặc hữu;
Nghiên cứu một số đối tượng tảo có giá trị cho xử lý ô nhiễm môi trường và nuôi trồng thuỷ sản;
Nghiên cứu một số hoạt chất sinh học quý và khả năng ứng dụng từ tảo.
TS. Nguyễn Thị Hoài Hà 1 NCS/
khóa học
 
 Download: Các hướng nghiên cứu