Sản phẩm
Các giải pháp sinh học xử lý môi trường

Các giải pháp sinh học xử lý môi trường

Đăng ngày: 25/08/2015

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học cung cấp các giải pháp sinh học xử lý môi trường

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học cung cấp các giải pháp sinh học xử lý môi trường, bao gồm:

  • Chế phẩm vi sinh vật hỗ trợ các công nghệ xử lý rác và nước thải, bao gồm chế phẩm phân hủy chất hữu cơ hiếu khí và kỵ khí, chế phẩm xử lý mùi, chế phẩm xử lý nitơ trong nước thải theo công nghệ nitrat hóa – khử nitrat.
  • Chuyển giao công nghệ vận hành các hệ thống xử lý rác và nước thải theo công nghệ hiếu khí và kỵ khí.  

Liên hệ:          1.         Bảo tàng giống chuẩn vi sinh vật Việt Nam (VTCC)

Nhà E2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-7547695;      Fax: 84-4-7547407

E-mail: hopdv@vnu.edu.vnvanhop93@gmail.com

                        2.         Phòng Sinh thái Vi sinh vật

Phòng 406, nhà E2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-7547488;      Fax: 84-4-7547407

E-mail: dthang@vnu.edu.vnhangdinh_cbhn@yahoo.com

Ảnh: Xử lý nước thải (COD, mùi và nitơ) tại Công ty Halico